REGULAMIN

PLEBISCYTU NA 10. NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW I NAJLEPSZEGO TRENERA KSI „START” SZCZECIN ZA ROK 2019

Sylwetki sportowów Przejdź do głosowania

Zarząd Klubu Sportowego Inwalidów „Start” Szczecin zwany dalej „Organizatorem”, na posiedzeniu w dniu 10.10.2019 r. uchwałą nr 13/2019 zatwierdził regulamin Plebiscytu, który będzie obowiązywał w obecnym roku i następnych latach.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Celem Plebiscytu jest promocja sportu osób z niepełnosprawnościami. Prezentowanie postaw godnych do naśladowania, a także przełamywanie barier i stereotypów. Wywołanie wśród osób fizycznych i prawnych różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami.
 • Każdy Głosujący uprawniony będzie do oddania jednego ważnego głosu.
 • Na liście nominowanych znajdować się będą zawodnicy wytypowani przez trenerów/instruktorów odpowiedzialnych za sekcje KSI START Szczecin, którzy w bieżącym roku brali udział w m.in.: Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata, Pucharach Europy i Mistrzostwach Polski.
 • Organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu (trzy osoby), której zadaniem będzie nominowanie 10. najlepszych sportowców z grupy wytypowanej przez trenerów KSI START Szczecin. Kapituła wytypuje również 3. najlepszych trenerów klubu KSI START Szczecin ostatniego roku kalendarzowego oraz dokona podsumowania oddanych głosów w Plebiscycie.
 • W skład Kapituły nie mogą wchodzić osoby znajdujące się na liście kandydatów Plebiscytu.
 • Każdy członek kapituły ma prawo przyznać wskazanemu przez siebie nominowanemu 30 punktów.
 • Niniejszy Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na stronie internetowej KSI START Szczecin, a także na profilu Facebook KSI START Szczecin.
 • Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 • W sprawach dotyczących wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje Organizator.

TERMIN

Termin głosowania od 18.11.2019 r. (materiały muszą ukazać się na stronie internetowej Klubu) do 24.11.2019 r.
Finał Plebiscytu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom, odbędzie się w dniu 30.11.2019 r. w Sali Concerto Hotelu Radisson Blu przy pl. Rodła 10 w Szczecinie.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PLEBISCYTU

 • Plebiscyt odbywać się będzie w czterech etapach. W pierwszym etapie, do dnia 15.11.2019 r. trenerzy/instruktorzy KSI START Szczecin typują zawodników z grona swoich podopiecznych W dniach 15-16.11.2019 r. Kapituła Plebiscytu nominuje 10. najlepszych sportowców z grupy wytypowanej przez trenerów oraz wytypuje 3. najlepszych trenerów klubu KSI START Szczecin. Trzeci etap to otwarte głosowanie internetowe od godziny 8:00 dnia 18.11.2019 r. do godziny 23:59 24.11.2019 r., a czwarty etap to przyznanie punktów przez Kapitułę do dnia 26.11.2019 r.
 • Otwarte głosowanie internetowe odbywać się będzie za pomocą̨ głosowania internetowego na specjalnie przygotowanej platformie.
 • Każdy zarejestrowany Głosujący zobowiązany jest do podania swojego adresu email, tożsamość nie zostanie ujawniona.
 • Każdy Głosujący może zagłosować jeden raz oddając swój głos na jednego sportowca oraz na jednego trenera.
 • W dyscyplinach drużynowych do Plebiscytu przystępują drużyny z podaniem składu osobowego.