Regulamin

Plebiscytu na 10. Najpopularniejszych Sportowców i Trenera KSI START Szczecin roku 2021

Sylwetki sportowów Przejdź do głosowania

Zarząd Klubu Sportowego Inwalidów START Szczecin zwany dalej „Organizatorem”, na zdalnym głosowaniu w dniach 24-25.10.2020 r. uchwałą nr 14/2020 zatwierdził regulamin Plebiscytu, który będzie obowiązywał w obecnym roku i następnych latach.

Postanowienia ogólne

 • Celem Plebiscytu jest promocja sportu osób z niepełnosprawnościami. Prezentowanie postaw godnych do naśladowania, a także przełamywanie barier i stereotypów. Wywołanie wśród osób fizycznych i prawnych różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami.
 • Każdy Głosujący uprawniony będzie do oddania jednego ważnego głosu.
 • Organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu (trzy osoby), której zadaniem będzie nominowanie 10. najpopularniejszych sportowców. Kapituła wytypuje również 3. trenerów klubu KSI START Szczecin z bieżącego roku kalendarzowego oraz dokona podsumowania oddanych głosów w Plebiscycie.
 • Na liście nominowanych znajdować się będą zawodnicy wytypowani przez Kapitułę Plebiscytu, którzy w bieżącym roku brali udział m.in. w: Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata, Pucharach Europy i Mistrzostwach Polski.
 • W skład Kapituły nie mogą wchodzić osoby znajdujące się na liście kandydatów Plebiscytu.
 • Każdy członek kapituły ma prawo przyznać wskazanemu przez siebie nominowanemu 100 punktów.
 • Niniejszy Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na stronie internetowej KSI START Szczecin, a także na profilu Facebook KSI START Szczecin.
 • Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 • W sprawach dotyczących wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje Organizator.

Termin

Termin głosowania od 03.11.2021 r. (materiały muszą ukazać się na stronie internetowej Klubu) do 17.11.2021 r.
Finał Plebiscytu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom, odbędzie się w dniu 27.11.2021 r. w Szczecinie.

Sposób przeprowadzania plebiscytu

 • Plebiscyt odbywać się będzie w czterech etapach. W pierwszym etapie, do dnia 29.10.2021 r. Kapituła rozpatruje osiągnięcia zawodników i trenerów. W dniu 02.11.2021 r. Kapituła Plebiscytu nominuje 10. najpopularniejszych sportowców oraz wytypuje 3. trenerów klubu KSI START Szczecin. Trzeci etap to otwarte głosowanie internetowe od godziny 9:00 dnia 03.11.2021 r. do godziny 22:00 17.11.2021 r. Czwarty etap to przyznanie punktów przez Kapitułę do dnia 19.11.2021 r.
 • Otwarte głosowanie internetowe odbywać się będzie za pomocą głosowania internetowego na specjalnie przygotowanej platformie.
 • Każdy zarejestrowany Głosujący zobowiązany jest do podania swojego adresu email, tożsamość nie zostanie ujawniona.
 • Każdy Głosujący może zagłosować jeden raz oddając swój głos na jednego sportowca oraz na jednego trenera.
 • W dyscyplinach drużynowych do Plebiscytu przystępują drużyny z podaniem składu osobowego.